Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona.  Information about corona in other languages.

Koronatelefon 901 11 630 - open måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (stengt i helgi)
Vaksinetelefon 989 06 097 - open i legekontoret si opningstid.

            Informasjonsmeldingar 

Jordmortenesta

Jordmortenesta tilbyr svangerskapskontrollar. Jordmor er tilstades i 50% stilling. Ved behov for samtale med jordmor når ho ikkje er tilstades; kontakt helsestasjon, fastlege eller Paviljongen ved Lærdal sjukehus.

Om du er gravid kontaktar du fastlegen din fyrst.

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet ut frå den enkelte gravide sitt behov. Me ynskjer å møte deg så tidleg som mogleg i svangerskapet, og vil bidra til at du får ei trygg og god oppleving av å vere gravid.

Me undersøker deg og barnet ditt si helse. Jordmor tilbyr samtalar om fødsel, amming og spedbarnstid. Begge foreldre kan komma med tankar og eventuelle bekymringar, og begge foreldre er velkomne til å vera med på konsultasjonane.

Du kan når som helst ta direkte kontakt med jordmor på helsestasjonen. Jordmor samarbeider tverrfagleg, mellom anna med helsesjukepleiarane, fysioterapeutane, fastlegane og fødeavdelingane på sjukehusa. Jordmor formidlar kontakt med psykisk helseteneste for gravide og barselkvinner som kjenner behov for samtalar. Jordmor tilviser deg vidare ved behov.

Får du ikkje tak i jordmor kan dei tilsette på helsestasjonen hjelpa deg med å formidla kontakt. 

Tilbodet er for:

Alle gravide får tilbod om å bli fulgt opp i svangerskapet av jordmor.

Er du i tvil?

Jordmor kan gi deg råd og rettleiing.

Nyttige lenker:

Hvordan du ammer ditt barn - Helsedirektoratet

Opningstider

Jordmor - Opningstider
Dag Opnigstider
Måndag til fredag Det kan vera varierande arbeidsdagar og tider. Du kan ringe/sende SMS direkte til jordmor på mobilnr 950 70 134 i denne tida 08:00 - 15:00.

Har du spørsmål?

Kjersti Johnsgaard Dolmen
Jordmor
E-post
Telefon 950 70 134
Mobil 950 70 134
Til toppen