Helsestasjon for ungdom

Me hjelp med resept på prevensjon, graviditetstestar, klamydiatestar og underlivsundersøkingar. Me tilviser vidare til helsestasjonslege, fastlege eller spesialist når det er behov for det.

Me tilbyr

Du kan også komma til oss for å snakke om andre ting, som til dømes:

 • helsespørsmål
 • matvanskar
 • utfordringar heime eller på skulen
 • søvnvanskar
 • vanskar med tankar og kjensler
 • sjølvmordstankar
 • rus
 • vald
 • forelsking
 • seksualitet
 • identitet

Alle som jobber på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Nyttige lenker:

Kropp og sex - Sex og samfunn

Ung.no

ungeparorende.no - unge pårørande

Tilbodet er til for:

Ungdom og lærlingar

Korleis få tilbodet

Du kan ringe oss og snakke med oss i opningstida, eller du kan ringe oss og bestille time. Du kan også kontakte oss når me er tilstades på skulane.

Pris

Tilbodet er gratis.

Opningstider

Opningstider: Helsestasjon for ungdom
Dagar Tidspunkt Stad
Tysdag Kl. 12:00 - 15:30 Helsestasjonen, 2. etasje i helsehuset

Har du spørsmål?

Helsestasjonen fellesnummer
Telefon 57 66 50 20