DigiHelsestasjon

Årdal kommune tilbyr helsestasjonstenester digitalt. 

Målgrupper til DigiHelsestasjonen - Klikk for stort bilete

Dette er ei digital meldings- og kommunikasjonsteneste via helsenorge.no.

Gjennom DigiHelsestasjon får innbyggjarane ein sikker dialog med tenesta . Du må logge inn på helsenorge.no med BankID.

Her kan innbyggjarane på ein trygg måte senda og ta i mot meldingar, få varsel og oversikt over avtalar, avbestilla timar og få tilgang til relevant informasjon. Meldingar, avtalar, avbestillingar og så vidare kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen din.

Gevinstane er knytt til betre tilgjenge, involvering og effektiv tidsbruk. Brukaren kan kontakta helsestasjonen på ei sikker plattform. Auka informasjonssikkerheit er veldig viktig.

For at du skal kunne bruka kalendar og melding må du vera digitalt aktiv på helsenorge.no. Du må ha logga på, akseptert bruksvilkåra og samtykka til å kommunisera med helsekontakar via nettstaden.

Les meir på HelseNorge sine sider.

Har du spørsmål?

Anne Berit Lerum
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 46 93 66 31
Mobil 46 93 66 31