Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona.  Information about corona in other languages.

Koronatelefon 901 11 630 - open måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (stengt i helgi)
Vaksinetelefon 989 06 097 - open i legekontoret si opningstid.

            Informasjonsmeldingar 

Ledige kommunale tomter

Årdal kommune har ledige festetomter i Seimshagane bustadfelt og Temmersletti bustadfelt.

Seimsdal

Refusjon for opparbeiding av veg, vatn og avlaup kr 120,- pr. m2.

Reguleringsplan for Seimshagane (PDF, 2 MB)

Føresgner - Seimshagane (PDF, 455 kB)

Kart over ledige tomter i Seimshagane (PDF, 2 MB)

Utladalen

Refusjon for opparbeiding av veg, vatn og avlaup kr 160,- pr.m2.

Reguleringsplan Temmersletti (PDF, 414 kB)

Føresegner - Temmersletti (PDF, 599 kB)

Kart over ledige tomter Temmersletti (PDF, 998 kB)

Tillegg som gjeld for begge bustadområda:

  • Tilknytning av vatn/kloakk
  • Oppmåling av tomt, kartforretning
  • Tinglysing av festeavtale og målebrev
  • Årleg festeavgift

Eventuelle avgifter knytt til el-tilkobling, ta kontakt med Årdal Energi KF

Til toppen