Konsesjonsfritak

Dei aller fleste eigedomsoverdragingar er unnateke konsesjonsplikt, og treng ei stadfesting frå kommunen på at ervervet er konsesjonsfritt. Kjøpar/erveravar gir opplysningar i dette skjema, LDIR-360,  Handsaminga er gebyrfri.

For dei eigedomane som treng konsesjon kan de ta kontakt med Felles Landbrukskontor ÅLA,

Til toppen