Visma Flyt Skule og Min skule-app

Me nyttar Visma Flyt Skule for å gjere kontakten mellom heim og skule enklare.

Føresette sin tilgang til Visma Flyt Skule

Du logge inn med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Innlogging til Visma Flyt Skule 

 

Føresette brukar Visma Flyt Skule til

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er rett.
  • Gje samtykke.
  • Følge med på fråvær, merknader, vurderingar og karakterar.
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærar.
  • Søke, seie opp eller endre SFO-plass.
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass.


Min skule - app

Min skule app skal forenkla dialogen mellom skule og heim for føresette med born i grunnskulen. Via appen vil de som føresette kunna kommunisera med skulen og ta imot informasjon. Data frå appen vil bli handsama og lagra i tråd med gjeldande lovverk.

Desse funksjonane finst i appen i dag:

  • Sende meling til ein eller fleire tilsette
  • Ta imot melding frå skulen
  • Melde og redigere fråvær.

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål?

Ann Kristin Fjeldstad
Konsulent Farnes skule
E-post
Telefon 45 87 93 59