Skuledagen, skuleskyss

Her finn du informasjon om skuledagen og skuleskyss til og frå skulen.

Ved skulane i Årdal er det skulestart kl 08:30 måndag til fredag.
Skuledagen varar til 13:00 for 1. - 4. klasse og 14:15 for 5. - 10. klasse.
 

Skuleskyss i grunnskulen