Lover og reglar i skulen

Dei viktigaste lover og reglar som regulerer skulekvardagen er:

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova