Orden og åtferdsreglar

Farnes skule skal vera ein trygg og triveleg arbeidsplass for tilsette og elevar. Me må vera venlege og syna omtake for kvarandre. Både vaksne og eldre elevar har eit særleg ansvar for yngre elevar.

Vårt motto er: Det nyttar å bry seg.

 

Ordens og åtferdsreglar Farnes skule

 

 

Til toppen