Søk, endre og seie opp plass i SFO

Årdal har 2 grunnskular med SFO tilbod plassert i tettstadane Øvre Årdal og Årdalstangen. 

SFO er eit frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for elevar i 1. - 4. klasse, og for funksjonshemma born i 1. - 7. klasse. Innhald og verksemd skal pregast av borna sitt behov for omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring.

Du søkjer, endrar og seie opp plassen på SFO i Visma Flyt Skole

Du logge inn med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).
Innlogging til Visma Flyt Skole

Du kan nytta Visma Flyt Skule til:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er rett.
  • Gje samtykke.
  • Følge med på fråvær, merknader, vurderingar og karakterar.
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærar.
  • Søke, seie opp eller endre SFO-plass.
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass.

Har du spørsmål?

Ann Merete Sviggum
Leiar SFO
E-post
Telefon 90 57 35 16
Hanne Britt Eldegard
Leiar SFO
E-post
Telefon 40 84 32 70
Til toppen