Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Søk, endre og seie opp plass i SFO

Årdal har 2 grunnskular med SFO tilbod plassert i tettstadane Øvre Årdal og Årdalstangen. 

SFO er eit frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for elevar i 1. - 4. klasse, og for funksjonshemma born i 1. - 7. klasse. Innhald og verksemd skal pregast av borna sitt behov for omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring.

Du søkjer, endrar og seie opp plassen på SFO i Visma Flyt Skole

Du logge inn med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).
Innlogging til Visma Flyt Skole

Du kan nytta Visma Flyt Skule til:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er rett.
  • Gje samtykke.
  • Følge med på fråvær, merknader, vurderingar og karakterar.
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærar.
  • Søke, seie opp eller endre SFO-plass.
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass.
Til toppen