Prisar og redusert foreldrebetaling

Prisen for skulefritidsordninga (SFO) er delt opp etter tilboda me har:

Skulefritidsordning (SFO)
Før underv. Etter underv. Før og etter underv. Betaling i skulefrie periodar - Heil dag Betaling i skulefrieperiodar - Halv dag
1060,- 1729,- 2790,- 279 165

For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,- kvar gong.

Syskenmoderasjon

Når barn nr. 2 går i barnehage/SFO får ein 30% reduksjon i foreldrebetalinga, øvrige barn i barnehage/SFO får 50%. Syskenmoderasjon gjeld og for tinging av plass i skuleferiar.

Redusert foreldrebetaling

Ingen hushaldning skal betale meir enn 6% av samla inntekt for ein plass i SFO. I 2021 vil husholdningar med inntekt under kr. 451 500,- ha rett til redusert foreldrebetaling.

Send søknad om redusert foreldrebetaling.

Til toppen