Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Prisar og redusert foreldrebetaling

Prisen for skulefritidsordninga (SFO) er delt opp etter tilboda me har:

Skulefritidsordning (SFO)
Før underv. Etter underv. Før og etter underv. Kombinert tilbod - 14 timar Betaling i skulefrie periodar - Heil dag Betaling i skulefrieperiodar - Halv dag
1030 1679 2709 1667 279 165

For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,- kvar gong.

Syskenmoderasjon

Når barn nr. 2 går i barnehage/SFO får ein 30% reduksjon i foreldrebetalinga, øvrige barn i barnehage/SFO får 50%. Syskenmoderasjon gjeld og for tinging av plass i skuleferiar.

Redusert foreldrebetaling

Ingen hushaldning skal betale meir enn 6% av samla inntekt for ein plass i SFO. I 2021 vil husholdningar med inntekt under kr. 451 500,- ha rett til redusert foreldrebetaling.

Send søknad om redusert foreldrebetaling.

Til toppen