Kva tilbyr PPT?

PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skule. Du som føresett kan ta kontakt med barnehage eller skule om du er bekymra for barnet ditt.

Me tilbyr opplæring/rettleiing til tilsette i barnehage og skular.

Vaksne som har rett til grunnskuleopplæring kan òg ha rett til spesialundervisning. Ta kontakt med oss om det gjeld deg. Kommunen og PPT skal vurdera å gje råd om kva du treng, og kommunen må gjera enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Våre teneste er frivillige og gratis.

Har du spørsmål?

PPT fellesnummer
Telefon 57 66 50 30
Til toppen