Barn 0-6 år

PPT

  • skal bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehagar, og gjer ei utgreiing og gjev råd om behov for spesialpedagogisk hjelp.
  • gjev råd til føresette og personale i barnehagen om utvikling, trivsel og tilpasning.
  • gjev råd om logopedbehandling.
  • gjev sakkunnig uttale om utsett og framskoten skulestart.

Skjema Tilvisning til PPT - barn og elev

Skjema Systemsak til PPT - barnehage og skule

Pedagogisk rapport - barnehage og skule

Nyttige lenker:

Språkutvikling

Rettleiar spesialpedagogisk hjelp

Barnehagelova

Har du spørsmål?

PPT fellesnummer
Telefon 57 66 50 30
Til toppen