Årsaker til å kontakte PPT

Årsakene kan vera mange og samansette

  • Mistanke om forseinka utvikling
  • Språk, tale og kommunikasjonsvanskar
  • Lærevanskar
  • Fagvanskar
  • Konsentrasjons- og merksemdsvanskar
  • Åtferdsvanskar
  • Sosiale og emosjonelle vanskar
  • Funksjonshemming
  • Framskoten eller utsett skulestart

Har du spørsmål?

PPT fellesnummer
Telefon 57 66 50 30
Til toppen