Prisar og foreldrebetaling

  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
  • Familiar med fleire barn i barnehage får søskenmoderasjon.
  • Familier med lav inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.
  • Kostnad for mat kjem i tillegg.

Har du spørsmål?

Jane Grethe Stedje
Konsulent Tangen skule
E-post
Telefon 458 79 415
Til toppen