Prisar og foreldrebetaling

  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen
  • Familiar med fleire barn i barnehage får søskenmoderasjon
  • Familier med lav inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling
  • Kostnad for mat kjem i tillegg

Har du spørsmål?

Jane Grethe Stedje
Konsulent Tangen skule
E-post
Telefon 45 87 94 15