Barnehageplass

Rett til barnehageplass gjeld i kommunen der barnet bur.

Nytt barnehageår startar 15. august.

  • Hovudopptak - om du ønske barnehageplass frå august må du søke innan 1. februar.
  • Suppleringsopptak -  om du ønske barnehageplass mellom 1. januar til 15. mai må du søke innan 1. september.

Kommunen har fortløpande opptak ved ledig kapasitet.

Gå inn på søknadsskjema som du fyller ut og send direkte til kommunen.

Har du spørsmål?

Solveig Hunshammer
Barnehagestyrar
E-post
Telefon 45 87 93 37