Ferie og planleggingsdagar

  • Alle barn skal ha minst fire veker ferie i barnehageåret.
  • Tre veker samanhengande ferie skal avviklast i perioden 1. juni og fram til planleggingsdagane i august.
  • Planleggingsdagane vert ikkje rekna som ferie.
  • Barna sin ferie skal meldast inn etter gjeldande fristar.

 

Barnehageruta 2021-2022
MÅNAD BARNEHAGERUTA 2021-2022
AUGUST 12. og 13. august er planleggingsdagar og barnehagen er stengt (skulefri). 16. august er fyrste barnehagedag i nytt barnehageår.
SEPTEMBER
OKTOBER  (skulen sin haustferie veke 41)
NOVEMBER 12. november er planleggingsdag og barnehagen er stengt/skulane er og stengt
DESEMBER 24. desember og 31. desember er barnehagen stengt.
JANUAR
FEBRUAR 23. februar er planleggingsdag, barnehagen stengt. ( Skulen sin vinterferie veke 8 )
MARS
APRIL 13.april, onsdag før Skjærtorsdag er barnehagen stengt.
MAI 27.mai er planleggingsdag, barnehagen er stengt.
JUNI

Barnehageruta 2022-2023

Barnehageruta 2022-2023
Månad Barnehageruta 2022/2023
August 11. og 12. august planleggingsdagar og barnehagen er stengt (skulefri). 15. auguast er fyrste dag i nytt barnehageår.
September
Oktober (skulen sin haustferie veke 41)
November Planleggingsdag 4. november.
Desember
Januar Planleggingsdag 27. januar.
Februar (Skulen sin vinterferie veke 8)
Mars
April Barnehagen stengt 5. april.
Mai Planleggingsdag 19. mai
Juni
Juli
Til toppen