Barn som treng ekstra hjelp og støtte

  • Barn under opplæringspliktig alder med særleg behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.
  • Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

 

 

Til toppen