Realkompetanseveurdering for vaksne

Realkompetansevurdering er eit tilbod for deg som ønsker å få dokumentert din kompetanse utan å gjennomføre ein tradisjonell grunnskuleeksamen. 

Tilbodet gjeld for deg som:

  • er over opplæringspliktig alder (16 år)
  • ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-­1
  • treng grunnskuleopplæring

Informasjon om tilbodet:

  • Vaksenopplæringa tilbyr realkompetansevurdering for deg som ønsker å vurdere og dokumentere kompetanse etter Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020.
  • Realkompetansevurderinga vurderer om kompetansen din er likeverdig med kompetansen som du får gjennom grunnskuleopplæring.
  • Gjeld grunnskulefaga: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Ta kontakt på dersom du har behov for realkompetansevurdering.

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Irene Klingenberg
Inspektør/Rådgjevar
E-post
Telefon 911 96 844
Til toppen