Opplæring i norsk, samfunnskunnskap og livsmeistring for vaksne innvandrarar

Tilbodet gjeld for vaksne innvandrarar som er busette i Årdal kommune, og har tilbod om introduksjonsprogram.

Tilbodet gjeld for deg som:

  • Er innvandrarar mellom 18 og 67 år
  • Er busett i Årdal kommune
  • Har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram
  • Har opphaldsløyve i Noreg

Opplæringa er gratis

Registreringsskjema for opplæring i norsk, samfunnskunnskap og livsmeistring

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Irene Klingenberg
Inspektør/Rådgjevar
E-post
Telefon 911 96 844
Til toppen