Grunnskuleopplæring for vaksne

Har du som vaksen behov for grunnskule eller grunnskulefag? Dette er eit tilbod for deg som har fylt 16 år, og treng denne opplæringa. 

Tilbodet gjeld for deg som:

  • er over opplæringspliktig alder (16 år)
  • ikkje har rett til vidaregåande opplæring
  • har lovleg opphald i Noreg
  • har behov for opplæring  

Informasjon om tilbodet:

  • Opplæringa er gratis
  • Vi tilbyr faga norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
  • Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført opplæring for vaksne

Søknadsskjema ordinær grunnskuleopplæring for vaksne
 

Til toppen