Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Opplæringstilbodet utgår i skuleåret 21/22

Denne klassen går ikkje i skuleåret 21/22 grunna for få søkjarar. Me oppfordrar deg likevel å søkja for skuleåret 22/23

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom

Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom er eit opplæringstilbodet er for deg som er mellom 16-24 år, og treng meir grunnskuleopplæring.

Tilbodet gjeld for deg som:

  • er ungdom 16-24 år
  • har rett til vidaregåande opplæring, men på bakgrunn av kort butid i Norge treng meir grunnskuleopplæring for å kunne gjennomføre vidaregåande opplæring

Informasjon om tilbodet:

  • Opplæringa er gratis for ungdom som er busett i Årdal kommune 
  • Opplæringa er samarbeid med Vestland fylkeskommune
  • Opplæringa er lokalisert ved Årdal vidaregåande skule 
  • Opplæringa gjeld desse grunnskulefaga: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsval

Søknadsfrist: 1.mars 

 Søknadsskjema grunnskuleopplæring for minoritetsspråkleg ungdom (kombinasjonsklasse)

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Irene Klingenberg
Undervisningsinspektør
E-post
Telefon 911 96 844
Til toppen