Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom

Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom er eit opplæringstilbodet er for deg som er mellom 16-24 år, og treng meir grunnskuleopplæring.

Tilbodet gjeld for deg som:

  • er ungdom 16-24 år
  • har rett til vidaregåande opplæring, men på bakgrunn av kort butid i Norge treng meir grunnskuleopplæring for å kunne gjennomføre vidaregåande opplæring

Informasjon om tilbodet:

  • Opplæringa er gratis for ungdom som er busett i Årdal kommune 
  • Opplæringa er samarbeid med Vestland fylkeskommune.
  • Opplæringa er lokalisert ved Årdal vidaregåande skule 
  • Opplæringa gjeld desse grunnskulefaga: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsval

Søknadsfrist: 1.februar kvart år

 Søknadsskjema grunnskuleopplæring for minoritetsspråkleg ungdom

Har du spørsmål?

Jasmin Eminovic
Rektor - Vaksenopplæring
E-post
Telefon 45 97 95 29
Mobil 45 97 95 29