Om vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa leiger lokale ved Sogn Vekst, 2.etg.

Adresse: Sandgota 2, 6885 Årdalstangen

Vaksenopplæringa ligg sentralt på Årdalstangen. Vaksenopplæringa tilbyr opplæring som er særskilt retta mot vaksne med mål om:

  • personleg utvikling
  • kvalifisering for arbeidslivet
  • kvalifisering for vidare skulegang

Vår visjon:

Læring og meistring for alle!

  • Vi har tru på at alle kan lære ut i frå sine føresetnader
  • Vi tenker at læring skapar deltaking i samfunnet - kunnskap gjev moglegheiter

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Irene Klingenberg
Inspektør/Rådgjevar
E-post
Telefon 911 96 844
Til toppen