Lover og reglar

Dei viktigaste lover og reglar som regulerar skulekvardagen ved vaksenopplæringa finn du her.

Forskrift til opplæringslova

Opplæringslova kap.4 A

Integreringslova

Rettleiar spesialundervisning for vaksne

Til toppen