Introduksjonsprogram

Alle flyktningar mellom 18 - 67 år som er busatt i Årdal kommune får tilbod om introduksjonsprogram. Innhaldet i programmet blir tilpassa deg og dine behov. Det er vaksenopplæringa og flyktningtenesta i Årdal som er ansvarleg for introduksjonprogrammet.

Introduksjonsprogrammet består av:

  • opplæring i norsk 
  • opplæring i samfunnskunnskap
  • kurs i livsmestring
  • arbeids- eller utdanningsretta element

Har du born under 18 år eller ventar du born i løpet av programmet får du også:

  • foreldrerettleiing

Her kan du lese meir om flyktningtenesta i Årdal og introduksjonsprogrammet.

Til toppen