Samfunnskunnskapsprøve

Vaksenopplæringa tilbyr prøve i samfunnskunnskap for deg som har behov eller rett og plikt til avsluttande prøve.

Kva dokumentasjon treng du?

  • Varig opphaldsløyve: må du bestå prøva på ditt morsmål eller norsk.
  • Statsborgarskap: må du bestå prøva på norsk.

Du vil få eit prøvebevis i posten om du består prøva.

Klikk her for meir informasjon om prøva

Klikk her for å melde deg på prøva 

Kva kostar prøva?

Gjeld for dei som ikkje har rett og plikt til 50 t samfunnskunnskap og avsluttande prøve gratis. 

Pris for prøva: 500,- 

Til toppen