Om norskprøva

Vi tilbyr skriftleg og munnleg prøve på A1/A2, A2/B1 og B1/B2 nivå for deg som har behov for eller rett og plikt til avsluttande prøve. 

  • Norskprøven er ein nasjonal prøve som består av fire delar: munnleg, lytt, les og skriveprøve. Du velg sjølv om du vil melde deg på alle fire delene eller berre ein av dei.
  • Norskprøva blir gjennomført to til fire gonger i året. 
  • Du vil få eit prøvebevis med resultat i posten når du har gjennomført prøva, som viser norsknivået ditt.

Klikk her for meir informasjon om prøva

Klikk her for å melde deg på prøva

Kva dokumentasjon treng du?

  • Varig opphaldsløyve: A1 nivå munnleg
  • Statsborgarskap: A2 nivå munnleg

Kva kostar prøva?

Personar med rett og plikt til norskopplæring får ei skriftleg og ein munnleg prøve gratis. 

  • Munnleg prøve kr.800,-
  • Skriftleg prøve kr.800,-
  • Ein delprøve skrifteleg (lytt, les, skriv) prøve kr.400,-  
Til toppen