Familievernkontoret i Sogndal

Familievernkontoret gjev deg eller dykk tilbod om behandling og rådgjeving når det er vanskar eller kriser i familien.

Du kan ta direkte kontakt med familievernkontoret. Samtaleterapi for par og familiar er det vanlegaste tilbodet. Familievernkontoret tilbyr òg kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstema.

Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling: 

  • ved samlivsbrot for ektepar eller sambuarar med born under 16 år
  • når foreldre som ikkje bur saman, ynskjer rettssak om foreldreansvar, bustaden til barnet/borna eller samvær

Har du spørsmål?

Familievernkontoret i Sogndal
Mobil 466 19 280
Til toppen