Bekymringsmelding til barnevernet

Er du uroa for eit barn bør du ta kontakt med barnevernstenesta. Som privatperson kan du vere anonym. 

Dei mest vanlege årsakene til at born, unge og vaksne tek kontakt med barnevernet er mistanke om vald og overgrep mot born eller mellom foreldre, vanskar med rus eller alkohol, born som får for dårleg omsorg og psykiske vanskar hjå foreldre. 

Bekymringsmeldingar til barnevernet blir gjennomgått og vurdert innan ei veke. 

Skjema for å melding til barnevern (PDF, 145 kB)

Har du spørsmål?

Barnevern fellesnummer
Telefon 57 66 50 10
Anne Fretheim Larsen
Barnevernsleiar
E-post
Telefon 990 80 462
Til toppen