Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Alarmtelefonen er ein gratis telefon for born og unge som er utsett for vald, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnopen heile året, og svarar også på chat, e-post og sms. Vaksne som er uroa for born kan også ringje. 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge - 116 111

Har du spørsmål?

Anne Fretheim Larsen
Barnevernsleiar
E-post
Telefon 990 80 462
Til toppen