Personvernombod

Personvernombodet jobbar med å styrke personvernet i Årdal kommune. Ombodet gjev råd til kommunen si leiing og tilsette, for å sikre at personlege opplysningar berre vert nytta på ein god og lovleg måte.

Personvernombodet skal

  • informere og gje råd og anbefalinga om korleis kommunen kan ivareta tilsette og innbyggjaranes personvern og kommunens plikte etter personvernregelverket.
  • kontrollere at personvernreglane og kommunen sine interne retningsliner vert halde.
  • fungere som kontaktpunkt for dei registrerte og Datatilsynet
     

Kva kan personvernombodet hjelpa deg med?

Kan svare deg på spørsmål om dine rettigheiter, eller hjelpa deg med å ivareta dine rettigheiter når kommunen behandlar dine personopplysningar.

Har du spørsmål?

Kenneth Eidsvåg Oppedal
Personvernombod
E-post
Pål Strand
Personvernrådgjevar
E-post
Telefon 90 98 06 87
Mobil 90 98 06 87