Videreføring av prioriterte tilsynsområde for kommunane

Illustrasjon av fjell og hus eller hytter - Klikk for stort bilete

Kommunal- og distriktsdepartementet ber kommunane fortsetje å prioritere tilsyn med at sikkerheit mot naturfarar ver ivaretatt ved bygging, og etablering av hyblar og bueiningar i eksisterande bygg er lovleg.

Les meir om dette på heimesida til Direktoratet for byggkvalitet.