Temadag om bustad i Årdal onsdag 22. mars

Årdal kommune og Husbanken inviterer til temadag om bustad i kinosalen, Årdalstangen onsdag 22. mars kl. 09:00 - 15:00. 

Er du utbyggar, entreprenør? Treng du ny bustad?
- denne dagen set vi fokus på behov, moglegheiter og aktuelle løysingar for framtidas bustadbygging i Årdal kommune.

Plakat med informasjon om temadagen. (PDF, 125 kB)

Program

kl. 09.00 Opning
kl. 09.10 - 09.40 Kva bustadbehov ser me framover
- Årdal kommune
- Årdal Utvikling

kl. 09.50 - 10.20 Årdal boligbyggelag v/Greta Steinheim
- behov og erfaring i samarbeid kommune og Husbanken

kl. 10.30 - 11.30 Kva kan Husbanken tilby?
kl. 11.30 - 12.00 Lunsj
kl. 12.00 - 12.30 Aldersvennleg bustad​
- korleis kan ein planlegge og legge til rette i eigen bustadsituasjon v/ergoterapeut Heidi Skeie​

kl. 12.45 - 15:00 Bustadsosial handlingsplan v/Årdal kommune
- dialogkafé med innspel til bustadsosial handlingsplan

Påmelding innan 15. mars til laila.roneid@ardal.kommune.no eller på telefon 57 66 50 00.