Rein Sognefjord

I haust skal me rydde Sognefjorden, og andre områder i Årdal. Me ynskjer at de som innbyggarar melder inn områder som er råka av forsøpling. Bruk funksjonen https://ryddenorge.no/meldfra eller https://www.ardal.kommune.no/mitt-nabolag/#/overview

Meir informasjon om ryddeaksjonar kjem, men bruk sumaren godt og meld inn saker 😊

Rein Sognefjord torsdag 12. september 2024. 
Rein Sognefjord er i regi av Framtidshavet som tidlegare har rydda Hardangerfjorden - no står Sognefjorden for tur.
Gå inn på Rein Sognefjord — Framtidshavet allereie i dag og les informasjon om denne ryddedagen.