Opningstider ved Årdal legekontor i sommar

Årdal legekontor har endra opningstider frå 24. juni til og med 16. august. 

Telefon 57 66 53 90, og resepsjonen (luka) har ope:

  • kl. 08:00 - 11:00 og kl. 13:00 - 14:00
     

Det blir redusert drift i denne perioden for å avvikle ferie.

Rutineundersøkingar som årskontroll, 24 timars blodtrykk, spirometri m.m. kan bli utsett til seinare.

Oppmodar om at du bestiller medisin i god tid. Bruk gjerne Helsenorge.no til å bestille fast medisin, men merk at det tek 1-2 virkedagar før medisinen kan hentast på apoteket.

Ved behov for legevakt, ring 116117.