Koronavaksinering i Årdal

Folkehelseinstituttet tilrår ekstra påfylldose av koronavaksine og kommunen legg no til rette for vaksinering av utvalde grupper. Alle dette gjeld må bestille time til vaksinering.

     

Tilrådinga gjeld fylgjande personar:

 • alle over 65 år
 • alle over 18 år med auka risiko for alvorleg forløp av korona*
 • alle mellom 12-17 år med auka risiko for alvorleg forløp av korona** 
 • gravide i 2. eller 3. trimester (minst 4 mnd sida siste dose, uansett kor mange dosar ein har fått)

Det skal vere minimum 4 månader sidan førre dose.
Det skal vere minimum 3-4 månadar sidan du hadde korona.

Du vert ikkje kalla inn, men må bestille time til vaksinering sjølv:

Timebestilling på telefonnummer 901 11 630. 
Telefonen er open kvardagar mellom kl 11:00-13:00.

Vaksinasjonsstad:

Helsestasjonen i 2. etasje i helsehuset, Øvre Årdal.
Jotunvegen 4, 6884 Øvre Årdal

Tidspunkt:

Måndag 10. oktober kl. 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Torsdag 17. november kl. 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Les elles om koronavaksine på helsenorge.no

*Personar i aldersgruppa 18-64 år med føgjande sjukdommar/helsetilstandar vurderast å ha auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorleg og moderat immunsvikt
 • immundempande legemiddelbehandling som ved autoimmune sjukdommar
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft
 • alvorlege nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresjukdom og nyresvikt
 • kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • kroniske hjerte- og karsjukdommer (med unntak av høgt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes

**Ungdom 12-17 år med dei alvorlege grunnsjukdommene nemnt under:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydeleg systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft
 • nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsatt nyrefunksjon
 • alvorleg hjertesjukdom (barn med hjertesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorleg lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnlegging siste året)
 • anna svært alvorleg sjukdom - vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege
Til toppen