Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Koronavaksinering i Årdal

Folkehelseinstituttet tilrår ekstra påfylldose av koronavaksine for utvalde gruppar, og opner opp for vaksinering for den generelle befolkninga. Dei som ynskjer påfyllingsdose må bestille time til vaksinering.

Alle som vil ha koronavaksiner må ringa helsestasjonen mellom 8-15 kvardag på tlf 57 66 50 20 for å få avtale time. Helsestasjonen kan vera opptekne med andre oppgåver, så får ein ikkje svar så ver snill å prøva att seinare.

Det skal vere minimum 4 månader sidan førre dose.
Det skal vere minimum 3-4 månadar sidan du hadde korona.

Tidspunkt:

Torsdag 9. februar 2023
Torsdag 9. mars 2023

Vaksinasjonsstad:

Helsestasjonen i 2. etasje i helsehuset, Øvre Årdal.
Jotunvegen 4, 6884 Øvre Årdal

Utvalde grupper som er tilråd påfyllingsdose: 

 • alle over 65 år
 • alle over 18 år med auka risiko for alvorleg forløp av korona*
 • alle mellom 12-17 år med auka risiko for alvorleg forløp av korona** 
 • gravide i 2. eller 3. trimester (minst 4 mnd sida siste dose, uansett kor mange dosar ein har fått)

Les elles om koronavaksine på helsenorge.no.

* Personar i aldersgruppa 18-64 år med føgjande sjukdommar/helsetilstandar vurderast å ha auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorleg og moderat immunsvikt
 • immundempande legemiddelbehandling som ved autoimmune sjukdommar
 • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft
 • alvorlege nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresjukdom og nyresvikt
 • kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • kroniske hjerte- og karsjukdommer (med unntak av høgt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes

** Ungdom 12-17 år med dei alvorlege grunnsjukdommene nemnt under:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydeleg systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft
 • nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsatt nyrefunksjon
 • alvorleg hjertesjukdom (barn med hjertesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorleg lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnlegging siste året)
 • anna svært alvorleg sjukdom - vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege
Til toppen