Informasjonsmøter om skisseprosjekt nytt omsorgssenter

Norconsult AS har levert rapport på skisseprosjekt for nytt omsorgssenter på Årdalstangen.

Møtet i Årdal kulturhus vert sendt direkte frå kl. 16.30.

Kommunen inviterer til informasjonsmøter der representantar frå Norconsult vil gå igjennom rapporten. 

Informasjonsmøta vert måndag 12. februar:

  • kl. 16.30 Årdal kulturhus (Øvre Årdal) 
  • kl. 18.30 Årdal kino (Årdalstangen)