Hugs å registrer lag og organisasjonar

Her på heimesida til Årdal kommune har me ei løysing for å registrere lag og organisasjonar.

Ved høyringar av kommunale planar, idekafear, informasjonsmøter kan der vera ynskje frå oss å invitere lag eller organisasjonar til å delta. 

I desse samanhangane treng me ein oversikt over lag og organisasjonar i kommunen med kontaktinformasjon.

Registrer lag eller organisjon her