Formannskapsmøte 7. september

Torsdag 7. september kl. 12.00 er det formannskapsmøte i kommunestyresalen. Dette er siste møte i denne valperioden.  

Møtet vert streama direkte på kommuneTV.

Etter møtet skal formannskapet ha årleg utviklingssamtale med kommunedirektøren.

Saker som skal handsamast er:

PS-082/23

Godkjenning av innkalling og sakliste, val av personar til godkjenning og signering av møteprotokoll

PS-083/23

Orientering frå kommunedirektøren

PS-084/23

Økonomirapportering

PS-085/23

Referatsaker

PS-086/23

Samlesak for delegerte byggesaker

PS-087/23

Samlesak for delegerte saker frå landbrukskontoret

PS-088/23

Samlesak for delegerte saker

PS-089/23

Løyving av midlar til mobildekning på Seimsåsen

PS-090/23

Søknad om tilskot til eigedomsoverdraging

PS-091/23

Søknad om dispensasjon etter § 19-2 i plan- og bygningslova frå plankrav og avstand til nabogrense på gnr 6 bnr 402, Vasstakvegen 3B, 6884 Øvre Årdal

PS-092/23

Søknad om dispensasjon for avstand til veg for å føre opp garasje/bod/carport på gnr 16 bnr 262, Kvevegen 2, 6884 Øvre Årdal

PS-093/23

Søknad om dispensasjon for avstand til veg på gnr 27 bnr 102, Løytnant Lems veg 8, 6885 Årdalstangen

PS-094/23

Søknad om dispensasjon for å føre opp garasje utanfor byggelinja på gnr 32 bnr 42, Holmavegen 1, 6885 Årdalstangen

PS-095/23

Søknad om dispensasjon for bygging av naust, gnr 26 bnr 139, Saltviki, 6885 Årdalstangen

PS-096/23

Utviklingssamtale med kommunedirektør