Ferievikar i tekniske tenester og friluftsbadet

Me har ledig stillingar som ferievikarar sommaren 2024 innan tekniske tenester og friluftsbadet.

Stillingane er delt inn i to periodar.

For park, reinhald og assistentar til driftsansvarlege
1. periode - 24. juni til 21. juli 2024
2. periode: 22. juli til- 16. august 2024

For friluftsbadet:
1. periode - 21. juni til 14. juli 2024
2. periode - 15. juli til 4. august 2024

Stillingane på park og assistentar til driftsansvarlige gjeld fyrst og fremst for ungdommar som fyller 17 år i 2024, fødd i 2007.

Park:

4 personar, 2 i kvar periode

Nærare opplysingar om stillingane på park kan du få hjå Oskar Seim: mobil: 958 37 040
 

Assistentar til driftsansvarlege på FDV (forvaltning, drift og vedlikehold):

4 personar, 2 person i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen.
Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Frank Runar Øren mobil: 917 47 875
 

Reinhaldarar:

4 personar, 2 i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Wenche Tryti Breivik mobil: 900 48 959
 

Badevakter i friluftsbadet:

Stillingane i friluftsbadet er delt inn i 2 periodar, men det kan søkast på begge periodane. 

Kvalifikasjonskrav til desse stillingane er god sømjedugleik, fyrstehjelpskurs m/livredning (opplæring vil bli gjeve).

I friluftsbadet må ein del av dei som vert tilsett vera fylt 18 år, men 17 åringar kan og søke.

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Frank Runar Øren mobil: 917 47 875

 

Ber om at de skriv kva stilling de søker på og kva for periode de ønskjer å arbeida i. Søk på ynskja ferievikar stilling elektronisk her.

Løn i stillingane er etter Hovudtariffavtalen.