Årdal hundeklubb

Årdal Hundeklubb er ein aktiv klubb med treningsområde i Seimsdalen. Alle - uansett hunderase - er velkommen om ein vil drive seriøst eller sosial trening med hund, delta på kurs eller for å slå av ein hyggelig hundeprat. Årdal Hundeklubb har ein del aktivitetar gjennom året som treningar, kurs med instruktørar m.m. I tillegg er fleire medlemer aktive og deltek på utstilling og ulike stevner/konkurransar rundt om i landet.

Ynskjer du å bli medlem kan du gjere det her;
https://www.dogweb.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Viss hunden allereie er registrert i NKK så kan det vere lurt å gå på "min side" og melde seg inn via der.
Medlemskontingent pr. 1.1.2021 til Årdal hundeklubb er;
Medlem kr 250,-. Familiemedlem kr 30,- pr.stk.
I tillegg må ein betale grunnkontingent til NKK som for tida er kr. 230,- men, denne kan bli endra i løpet av 2021. Det er ikkje muleg å kun vere direktemedlem hos NKK.
Er du allereie medlem i andre klubbar så kan du melde deg inn i Årdal hundeklubb via "min side".
Adresse Kontakt Kategori
Årdal hundeklubb
Seimsdalen c/o Bodil Selland Nordnes
6885 Årdalstangen
Bodil Nordnes
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar