Årdalsklubben 4H

Årdalsklubben 4H

Formål:
- Utvikle aktive og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.
- Delta i eit sosialt fellesskap der det ikkje stilles spesielle krav for å bli medlem, og der alle har omsorg for kvarandre.

Motto - Lære ved å gjere :
- Ungdommane sitt i styret og lærer organisasjonsarbeid i praksis.
- Det er dei som bestemmer aktivitetar og har ansvar for planlegging / gjennomføring av aktivitetar sammen med voksne klubbrådgivere dei velger på årsmøtet.
- Medlemmene får mulighet til å delta på kurs i organisasjonsarbeid, ulike inspirasjonssamlingar og leir med andre 4H klubbar.
Adresse Kontakt Kategori
Årdalsklubben 4H
Vikadalen Ungdomshus Dalavegen 59
6885 Årdalstangen
Tove-Annette Nord
Org.nr. : 915503780
Telefon: 99271306 / 97581058
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Klubbrådgiver B
Telefon 97581058
Postadresse 6884 Øvre Årdal
Anna
Aktivitetsplan 2023

- Uteaktiviteter alle årstider
leik i snö, volleyball, fiske, bade, lage god mat på bålpanne, plukke & lære om sopp

- Overnatte i hytte på fjellet (vinter)

- Overnatte i telt ved Ungdomshuset i Vikadalen (sommer)

- Overnatte på Hafslo skule og delta på Årsmøtet til 4H Sogn og Fjordane

- 3 medlemmer skal delta på styrevervskurs for å lære meir om sine nye verv i styret.

- Lustrabadet

- Voss Vind

- Arrangere høstfest (ungdommene står for servering og underholdning)