Søkje om trafikktryggleikstiltak

Du kan søkje kommunen om fartshumpar, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre trafikktryggjande tiltak.

Søknadar om trafikktryggingstiltak og parkeringsforbod i bustadområde skal sendas skriftleg frå involverte partar i området, som for eksempel skulen, burettslag, eller underskriftslister frå berørte bebuarar. Dette for at der skal vera ein samla einigheit i området om at tiltaket bør iverksetjas. Søknaden kan så sendas inn til Årdal kommune via Mitt nabolag - Meld feil - Meld inn ny sak

Søknadar om fysiske trafikktryggingstiltak vert behandla av Årdal kommune og vurdert opp om kriterier sett av Statens vegvesen. 

Har du spørsmål?

Bjørn Indrebø
Leiar Utedrift
E-post
Telefon 95 89 17 30
Mobil 95 89 17 30