Skredsikring - Sitlevegen

Tiltaksnamn: Sitlevegen

Tiltaksnummer: 11
Profiler:
Oversikt over profiler (BMP, 272 kB)
Profiler 0-40 (GIF, 107 kB)
Profiler 40-90 (GIF, 110 kB)
Profiler 90-120 (GIF, 80 kB)
Profiler 120-140 (GIF, 74 kB)

Kart: Skredsikring Sitlevegen
Lengde: 138 meter
Høgd: 3 meter
Byggår: 1998
Føremål: Sikring mot steinsprang
Oppbygging: Skråning på 1:1, 5. stedlige massar, plastra mot fjell
Kostnad: kr. 700 000
Tilkomst: 1 veg
Bilete:
Tilsyn1 (JPG, 1004 kB)
Tilsyn2 (JPG, 2 MB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 07/502 (98/528 DL)

Geolograpportar:

Rapport 1 (1982) (PDF, 281 kB)

Til toppen