Skredsikring - Rasvoll Seimsdalen

Tiltaksnamn: Rasvoll Seimsdal

Tiltaksnummer: 5
Profiler:
Oversikt over profiler (GIF, 9 kB)
Profiler 0-235 (GIF, 110 kB)
Kart: Rasvernvoll Seimsdal finn du her
Lengde: 235 meter
Høgd: 4,5 meter
Byggår: 1979
Føremål: Sikring mot flaum, sno og steinskred.
Oppbygging: Jordskråning 1:1, 5 bakkant, 1:2 framkant
Kostnad: 
Tilkomst: 2 vegar
Bilete:
Tilsyn1 (JPG, 2 MB)
Tilsyn2 (JPG, 2 MB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 07/497

Geolograpportar:

Rapport 1 (1978) (PDF, 2 MB)

Rapport 2 (1964) (PDF, 2 MB)

Rapport 3 (1979) (PDF, 3 MB)

Rapport 4 (1974) (PDF, 551 kB)