Skredsikring - Mur ved gjesthuset (Hydro)

Tiltaksnamn: Mur ved gjesthuset

Tiltaksnummer: 18
Profiler:
Oversikt over profiler (BMP, 966 kB)
Profiler 0-140 (BMP, 935 kB)

Kart: Betongmur - Hydro gjesthus
Lengde: 140 meter
Høgd: 3,5 meter
Byggår: 
Føremål: Flaumsikring/steinsprang
Oppbygging: Betongmur.
Kostnad: 
Tilkomst: god
Bilete:
Tilsyn1 (BMP, 10 MB)
Tilsyn2 (BMP, 10 MB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1982) (PDF, 3 MB)

Rapport 2 (1992) (PDF, 942 kB)

Til toppen