Skredsikring - Huldrebakken

Tiltaksnamn: Huldrebakken

Tiltaksnummer: 9
Profiler:
Oversikt over profiler (GIF, 10 kB)
Profiler 0-140 (GIF, 91 kB)

Kart: Skredsikring Huldrebakken
Lengde: 137 meter
Høgd: 3 meter
Byggår: 1966
Føremål: Sikring mot steinsprang
Oppbygging: Stedlige massar.
Kostnad: kr. 56 500
Tilkomst: 1 veg
Bilete:
Tilsyn1 (JPG, 1005 kB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 07/500

Geolograpportar:

Rapport 1 (mars 1966) (PDF, 3 MB)

Rapport 2 (mai 1966) (PDF, 653 kB)

Tilleggsrapport (juni 1966) (PDF, 2 MB)

Til toppen