Skredsikring - Hæreid, vest

Tiltaksnamn: Hæreid vest

Tiltaksnummer: 1
Profiler:
Oversikt over profiler (GIF, 12 kB)
Profiler 0-40 (GIF, 112 kB)
Profiler 40-90 (GIF, 107 kB)
Profiler 90-120 (GIF, 83 kB)

Kart: Skredsikring Hæreid vest
Lengde: 120 meter
Høgd: 5,5 meter
Byggår: 2000
Føremål: Sikring mot steinsprang
Oppbygging: Natursteinmur 3:1 bakkant, fylling 1:2 forkant
Kostnad: kr. 800 000
Tilkomst: 2 vegar
Bilete:
Tilsyn1 (JPG, 996 kB)
Tilsyn2 (JPG, 2 MB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 06/615

Geolograpportar:

Rapport 1 (1954) (PDF, 382 kB)

Rapport 2 (1977) (PDF, 87 kB)

Rapport 3 (2009) (PDF, 188 kB)

Rapport 4 (2010) (PDF, 168 kB)

Til toppen