Skredsikring - Hæreid, midt

Tiltaksnamn: Hæreid midt

Tiltaksnummer: 2
Profiler:
Oversikt over profiler (GIF, 20 kB)
Profiler 0-20 (GIF, 109 kB)
Profiler 20-60 (GIF, 109 kB)
Profiler 60-100 (GIF, 104 kB)

Kart: Skredsikring Hæreid midt
Lengde: 100 meter
Høgd: 4,5 meter
Byggår: 2000
Føremål: Sikring mot steinsprang
Oppbygging: Natursteinsmur 3:1 bakkant, fylling 1:1,5 framkant.
Kostnad: kr. 700 000
Tilkomst: 2 vegar
Bilete:
Tilsyn1 (JPG, 2 MB)
Tilsyn 2 (JPG, 975 kB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 07/494

Geolograpportar:

Rapport 1 (1954) (PDF, 382 kB)

Rapport 2 (1977) (PDF, 87 kB)

Til toppen