Skredsikinrg - Breiskrea

Tiltaksnamn: Breiskrea

Tiltaksnummer: 8
Profiler:
Oversikt over profiler (GIF, 16 kB)
Profiler 0-40 (GIF, 118 kB)
Profiler 40-80 (GIF, 123 kB)
Profiler 80-120 (GIF, 121 kB)
Profiler 120-140 (GIF, 89 kB)

Kart: Skredsikring Breiskrea
Lengde: 140 meter
Høgd: 10 meter
Byggår: 2000
Føremål: Sikring mot snøskred
Oppbygging: Stedlige massar.
Kostnad: kr. 1 000 000
Tilkomst: 2 vegar
Bilete:
Tilsyn1 (JPG, 825 kB)
Tilsyn 2 (JPG, 918 kB)
Tilsyn 3 (JPG, 972 kB)

Tilsyn

Inspeksjon: Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein. Hovudinspeksjon kvart 4 år (2014, 2018, 2022...)
Saksnr: 07/499

Geolograpportar:

Til toppen